За дружеството

Проджект Планинг енд Мeниджмънт оперира успешно вече 15 години на пазара като консултантско и проектантско дружество, със седалище в гр. София, България, както и с две дъщерни дружества, регистрирани в Барбадос и в Обединена република Танзания. Дружеството специализира в предоставянето на услуги по техническа помощ и инженерно проектиране в сферата на инфраструктурното развитие, транспорта, околната среда, водоснабдяването и канализацията, хидротехническите съоръжения, териториалното планиране и градското развитие. Дружеството работи в глобален мащаб на пазара, като предоставя услуги както на местни така и на чуждестранни клиенти. Географският обхват на нашата дейност обхваща изпълнението на проекти в Източна Европа, Западни Балкани, Африка, Азия, Близкия Изток, Океания и Карибския басейн.
Ние сме един мултидисциплинарен екип от инженер-проектанти, архитекти, икономисти и правни експерти с практически опит в успешното изпълнение на инфраструктурни проекти, който е изградил през годините тесни взаимоотношения със своите клиенти, основани на лоялност, лични отношения и взаимно доверие. Наш принцип и основно правило в дейността ни е да надхвърляме очакванията чрез предоставяне на добавена стойност на клиентите и постигане на пълно съответствие с планирането и целите на всеки проект с наше участие, при максимално качество на резултатите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!