Транспорт и мобилност

Технически услуги:
• Транспортни мастер планове;
• Правни и финансови анализи (технически, финансови, правни и екологични аспекти и др.);
• Предпроектни проучвания и проучвания за осъществимостта на проекти;
• Трафик прогнози и транспортно моделиране;
• Финансови анализи и анализи разходи-ползи;
• Одити по пътна безопасност;
• Технически одити;
• Подробни технически проекти, вкл. топографски заснемания, хидроложки доклади, доклади по строителната част на проекта;
• Количествено-стойностни сметки и оценки на разходите;
• Виза за проектиране и строителен надзор;
• Изготвяне на тръжна документация и подкрепа за обществени поръчки.
Услуги за предоставяне на институционална подкрепа:
• Техническа помощ и управление на проекта по време на инвестиционния процес;
• ПЧП проекти, формулиране на сделки и консултиране по сделки и финансово приключване;
• Формулиране и оценка на ръководни транспортни стратегии и програми;
• Изграждане на капацитет и институционална подкрепа за подобрено управление на транспортната инфраструктура.

Основните услуги се предоставят за нуждите на: железопътни линии, пътища и автомагистрали, вътрешни речни и морски пристанища, мостове, летища и свързана инфраструктура, обществен транспорт, вкл. автобуси, трамваи, тролейбуси и градски и крайградски железници.

 

 

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!