Енергетика

Технически услуги:
• Предварителен план и подробни инженерни проекти, чертежи, разчети на разходите, КСС на проекти за възобновяема енергия (PV паркове и др.);
• Преглед на строителни планове и планове за фотоволтаични паркове; извършване на теренни проверки през различни етапи от строителния процес
• Икономически и финансов анализ на проекти за възобновяема енергия;
• Предварителни и предпроектни проучвания и проучвания за осъществимост при сделки с възобновяема енергия;
• Проектиране на ПЧП за големи инициативи за възобновяема енергия;
• Строителен надзор, подкрепа на звеното за изпълнение на проекта, техническа помощ за управление и изпълнение на енергийни проекти;
• Оценка на енергийните ресурси и одит на приходите;
• Енергиен одит и сертификация;
• Финансиране за енергийна ефективност (вкл. Структуриране на проекти, като например за ЕСКО, договаряне за енергийни резултати);
• Пазарен анализ (баланс на предлагането / търсенето, нужди от нов енергиен капацитет);

Услуги за институционална подкрепа:
• Разработване на секторни или базирани на проблеми оценки за конкретни държави и пазари; планиране и програмиране на национални и секторни стратегии;
• Разработване на проектни графици в областта на възобновяемата енергия;
• Провеждане на пазарни и секторни анализи, обхващащи финансови, икономически, търговски и регулаторни аспекти на политиките за енергийна ефективност за конкретни държави.
• Изграждане на капацитет и институционална подкрепа за подобрено управление на енергийните услуги
• Политика и регулиране на енергийния сектор;

Основните услуги се предоставят за нуждите на: Енергийна ефективност на сгради и промишленост, Възобновяеми енергийни мрежи, Проектиране на енергийна ефективност, Рехабилитация на енергийни квартали, Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, Оценка на спазването на ЕЕ, Одит на енергийна ефективност, ефективност на отопление, вентилация, електричество и осветление

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!