Архитектурно и териториално планиране

Технически услуги:
• Основно и ескизно проектиране на сгради и офиси;
• Услуги по интериорно проектиране;
• Устройствени планове за поземлени участъци и архитектурни чертежи;
• Технически обследвания на строежи, вкл. енергийна ефективност и конструктивни обследвания и изготвяне на технически паспорти на сгради;
• Подробни технически проекти на сгради по всички части, вкл. архитектура, конструктивна, електро, ОВиК и енергийна ефективност, пожарна безопасност, ландшафтна архитектура;
• Проектиране на преносни електрически мрежи и електропроводни линии;
• Количествено-стойностни сметки и оценки на разходите;
• Мастер планове по градско развитие и устройствени планове за териториално развитие;
• Виза за проектиране и строителен надзор;
• Изготвяне на тръжна документация и подкрепа за обществени поръчки.
Услуги за предоставяне на институционална подкрепа:
• Техническа помощ и управление на проекта по време на инвестиционния процес;
• ПЧП проекти, формулиране на сделки и консултиране по сделки и финансово приключване.

Основните услуги се предоставят за нуждите на: детски градини, болници, основни и средни училища, административни сгради, жилищни комплекси, обществени зелени площи и паркове, териториално планиране на общински площи и градско планиране.

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!