Ресурси и капацитет

ПЕРСОНАЛ, УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП И РЕСУРСИ
Екипът на ПП&М ООД съчетава успешно професионалния опит на повече от 55 постоянни асоциирани консултанти и строителни инженери, които разчитат на подкрепата на 30 постоянно наети инженери, архитекти и икономисти (ВиК и транспортни инженери, електроинженери, хидротехнически инженери, икономисти, правни експерти, архитекти и специалисти по градоустройство), действащи от седалището на дружеството в гр. София, България. В допълнение, разполага с едно дъщерно дружество в Карибския басейн, регистрирано в гр. Бриджтаун, Барбадос, и друго в Източна Африка, регистрирано в гр. Дар ес-Салаам, Танзания, с отговорности по подкрепа и управление на нашите текущи операции в тези два региона и дейности по корпоративно бизнес развитие. Дружеството поддържа и различни проектни офиси по текущи обекти по целия свят (Киев Украйна, Порт ъф Спейн Тринидад и Тобаго)
Ръководният екип на дружеството включва старши икономисти, архитекти и инженери с повече от 10-годишен опит в реализирането на големи инфраструктурни проекти в страната и чужбина, в рамките на нашите обособени направления за различните видове услуги. Персоналът на ПП&М ООД притежава богат опит в изискванията, свързани с управлението и процедурите на големи инфраструктурни проекти, финансирани от донорски организации, включително проекти на Световната банка, Африканската банка за развитие, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската комисия, Интер Американската Банка за Развитие и Европейската инвестиционна банка.
КАПАЦИТЕТ
Дружеството ПП&M ООД разполага със собствена база данни с над 7 500 експерти и голяма мрежа от партньори, както в държавните, така и в неправителствените организации в Африка, Близкия Изток и региона на Балканите.
През годините нашето дружество е придобило богат технически и институционален опит в изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани от Международните финансови институции (МФИ). Тези обстоятелства, в комбинация с настоящия опит на ПП&M ООД във финансовото и административното управление на различни проекти с финансиране от МФИ, са една гаранция за притежавания висококачествен административен и професионален капацитет за реализация на сложни инфраструктурни проекти за техническа помощ осигуряван от нашия екип на нашите клиенти.

Специфичните конкурентни предимства на ПП&M ООД са:
• Ние сме част от голяма мрежа на добре известни европейски консултантски организации;
• Ние разполагаме с ядро от висококвалифицирани експерти, притежаващи дълбоки познания по ключовите проблеми и въпроси, свързани с управлението и реализацията на проекти и програми финансирани от МФИ;
• Ние разполагаме с необходимия опит и технически и инженерен капацитет за предоставяне на услуги в областта на проектирането и строителството;
• Ние имаме гъвкава структура за управление на проекти с постоянно наличен и взаимнозаменяем управленски и технически капацитет и опит;
• Ние разполагаме със значителни технически и административни ресурси за оказване на съдействие и подкрепа на екипите, работещи на място по изпълнение на проекти в съответните страни.
• Ние сме сертифицирани по международен стандарт ISO 9001:2015 за управление на качеството на предлаганите от нас услуги и по международен стандарт ISO 14:001:2015 за система за управление на околната среда (СУОС) и качеството на дейността.

Сподели

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!