РАБОТЕН ПРОЕКТ ЯЗОВИР „САМУИЛОВО“

Референтен номер: 110

РАЗРАБОТЕН ОТ ПП&М ПОДРОБЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЯЗОВИР „САМУИЛОВО“ 

Проектът на ПП&М включва следните части:
• Конструктивно проектиране на конструкции на язовирни стени – каменно-насипна язовирна стена с водонепроницаемо ядро и бетонова диафрагма – статичен и динамичен анализ;
• Хидротехническо проектиране на хидротехнически съоръжения – хидравлични изследвания за следните съоръжения - траншеен преливник, улей, енергогасител след улея, каменен насип, водовземно съоръжение, напорен тръбопровод, съоръжение за управление и експлоатация, енергогасител след напорния тръбопровод, отвеждащ канал, регулиране на водите на реката след язовира;
• Подробно техническо проектиране на Контролно-измервателна система (КИС) за язовир „Самуилово“;
• Подробно техническо проектиране – План за експлоатация и поддръжка на язовирната стена;
• План за безопасност при експлоатацията на язовира;
• Подробно техническо проектиране на довеждаща пътна инфраструктура около язовирната стена – подходен път към кота било на язовирната стена и подходен път към съоръжението за управление;
• Подробно техническо проектиране на електрически съоръжения на язовирната стена –осветление на кота било, задвижващи механизми за повдигачи на електрически клапани за съоръжението за управление;
• Подробно техническо проектиране на машинни елементи, използвани на язовирната стена – клапани, шлюзови затвори (саваци), перила, подвижни стълби;
• Топографски заснемания;
• Инженерно-геоложки и геотехнически проучвания и доклад;
• Подробно техническо проектиране на обслужваща сграда за експлоатация на язовира (вкл. на части Архитектура и Конструктивна, Електро, ВиК, ОВиК и Енергийна ефективност, Пожарна безопасност и др.);
• Количествено-стойностни сметки (КСС) и оценки на разходите.

Проекти от същата категория

Техническа помощ за Агенция за Управление на Водите

Предоставяне на техническа помощ на агенцията за управление на Водите в Йордания

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!