ПРЕНОСНА МРЕЖА ФИДЖИ

Референтен номер: 154

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕНОСНА МРЕЖА НА ВИТИ ЛЕВУ, ФИДЖИ

Техническата помощ се изпълнява от консорциума, с водеща фирма ППМ, избран от ЕИБ в съответствие с приложимите правила и процедури на ЕИБ. Работата по плана за развитие на преносната мрежа (TNDP) включва два етапа:
• Технически и финансови / икономически анализи на алтернативите за развитие на преносната мрежа и изготвяне на поетапен план за развитие, за да се даде възможност на FEA и ЕИБ да вземат решение за изпълнение на първите приоритетни действия, препоръчани в плана;
• Подготовка на тръжни документи, необходими за международни тръжни процедури за първи приоритетни действия, одобрени от FEA, с допълнително възражение от страна на ЕИБ съгласно Ръководството на ЕИБ за обществени поръчки. Техническата помощ осигурява необходимата правна, техническа и административна подкрепа за тази цел.
Техническата помощ включва:
(i) текущо планиране, възлагане на обществени поръчки, мониторинг и отчитане на всички задачи и дейности, предприети по проекта TA
ii) управлението и отчитането на финансови аспекти на проекта за техническа помощ
(iii) връзка и координация с ключови заинтересовани страни, както на национално, така и на регионално ниво, по-специално ЕИБ, Европейската комисия и Службата за външна дейност, партньорите донори и представители на правителството.

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!