Работен проект за Западен парк, гр.София

Референтен номер: 103

Изработване на предпроектно проучване, подробен технически проект и авторски надзор по проект: „Възстановяване на Западен парк- част Зелен коридор" 
Предоставени услуги:
Предпроектно проучване и подробен технически проект, включително:
• Геодезично заснемане на паркови алеи и други части на парковата среда;
• Анализ на съществуващата дървесна и храстова растителност и зелена среда;
• Инженерно-геоложки и хидрогеоложки изследвания;
• Проучване на съществуващата ситуация и техническо състояние на всички съоръжения на инженерната инфраструктура – паркови алеи, алейно електрическо осветление, паркова поливна система, водоснабдителни и канализационни мрежи;
• Конструктивни изследвания на съществуващи паркови съоръжения – фонтани и др.;
• Топографско заснемане и вертикално планиране на обекта;
• Ландшафтна архитектура;
• Архитектура;
• Строително проектиране;
• Парково алейно електрическо осветление и видеонаблюдение;
• Водоснабдителна и канализационна мрежа;
• План за безопасност и здраве;
• План за управление на строителните отпадъци;
• Рехабилитация на повърхностни настилки, строителство на паркови и велосипедни алеи;
• Рехабилитация на електрозахранваща мрежа.

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!