Инвестиционен проект за енергийна ефективност

Референтен номер: 64

Изработване на инвестиционни проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради и осъществяване на авторски надзор по време на строителството по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Лот 6 – Разработване на инвестиционни проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на територията на Югоизточен район, който включва следните градове: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък
Предоставяни услуги:
• Преглед и оценка на предпроектни проучвания;
• Оценка на финансовата осъществимост на проекта;
• Идентифициране на мерки за повишаване на енергийната ефективност за въвеждането им в сградите;
• Изготвяне на цялостен инвестиционен проект по части, както следва:
• Част Архитектура;
• Част Строителни конструкции;
• Част Електротехническа;
• Част Сигурност на строителните конструкции;
• План за управление на строителните отпадъци;
• План за гасене на пожари;
• Оценки на проектните разходи.

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!