Тръжни документи за Магистралата Харков-Киев

Референтен номер: 107

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КАПИТАЛЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АВТОМАГИСТРАЛА М-03 КИЕВ-ХАРКОВ-ДОВЖАНСКИЙ
Предоставени услуги:
• Извършване на геоложко заснемане за пътни участъци от км 340+900 до км 343+000 и предоставяне на проектодоклад на Звеното за изпълнение на проекта (ЗИП);
• Изготвяне на подробни технически проекти и свързаните количествено-стойностни сметки (КСС) за пътни участъци от км 342+900 до км 343+000 на автомагистрала М-03 Киев – Харков – Довжанский;
• Изготвяне на Оценка на въздействието върху околната и социалната среда (ОВОСС) за пътни участъци в обектите обходен път на гр. Полтава, Етап 2 и обходен път на с. Копили;
• Изготвяне на Оценка на въздействието върху околната и социалната среда (ОВОСС) за пътни участъци от км 356+200 до км 385+100 (Лот 3.3) и от км 395+064 до км 420+050 (Лот 3.5);
• Разработване на проекти на устройствени планове за обектите обходен път на с. Копили и обходен път на гр. Полтава, Етап 2, предоставяне на същите за преглед от страна на Звеното за изпълнение на проекта (ЗИП) и Световната банка;
• Провеждане на семинар по изготвената Оценка на въздействието върху околната и социалната среда (ОВОСС) за преглед и обсъждане на констатациите и препоръките в оценката с представители на Звеното за изпълнение на проекта (ЗИП), райони, области и Световната банка;
• Преглед и нанасяне на изменения в архитектурни чертежи, конструктивни чертежи, строителни чертежи, количествено-стойностни сметки (КСС), тръжни документи включващи препоръките от изготвената Оценка на въздействието върху околната и социалната среда (ОВОСС) за всеки пътен участък;
• Изготвяне на отчет за изготвената документация в Тръжен пакет № 1 относно линейни транспортни участъци на автомагистрала М-03 Киев – Харков – Довжанский, за пътен участък - км 4+144 на автомагистрала М-22 Полтава – Александрия, за пътни участъци – км 340+961 на автомагистрала M-03 Киев – Харков – Довжанский (Лот 3.1), от км 333+250 до км 336+873 и от км 340+961 до км 356+200 (Лот 3.2), от км 356+200 до км 385+100 (Лот 3.3) и от км 395+064 до км 420+050 (Лот 3.5), предоставяне за одобрение от страна на Световната банка;
• Изготвяне на отчет за изготвената документация в Тръжен пакет № 2 относно обектите обходен път на гр. Полтава, Етап 2 и обходен път на с. Копили, предоставяне за одобрение от страна на Световната банка;
• Изготвяне на проект за Регионален план за действие (РПД) за обектите обходен път на с. Копили и обходен път на гр. Полтава, Етап 2, извършване на необходимите консултации и предоставяне на проекта на Звеното за изпълнение на проекта (ЗИП) за последващото му съгласуване и утвърждаване от страна на Световната банка.

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!