Укрепване и социализация на коритото на река Марица

Референтен номер: 101

Изготвяне на идеен и подробен технически проект за укрепване и социализация на коритото на река Марица в участъка на гр. Пловдив 
Предоставени услуги:
Основно проектиране:
• Топографски заснемания;
• Проект за вертикално планиране на обекта;
• Инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклад;
• Хидроложки доклад;
• Проектиране на хидротехнически съоръжения;
• Пътно проектиране;
• Проектиране на комунална инфраструктура (електрическо улично осветление и електроснабдяване, телекомуникации и др.);
• Архитектурно-строително проектиране;
• Ландшафтно проектиране;
• Предварителни количествено-стойностни сметки (КСС) и оценки на разходите.
Подробно техническо проектиране:
• Проектиране на хидротехнически съоръжения;
• Конструктивно проектиране на хидротехническо съоръжение;
• Пътно проектиране;
• Архитектурно-строителен проект;
• Ландшафтен проект;
• Трасировъчен план на обекта;
• Проект за вертикално планиране на обекта;
• Проектиране на комунална инфраструктура (електрическо улично осветление и електроснабдяване, телекомуникации и др.);
• План за безопасност и здраве на обекта;
• План за пожарна безопасност на обекта;
• План за управление на строителните отпадъци;
• Количествено-стойностни сметки (КСС) и оценки на разходите.

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!