Туристически пътища в Кения

Референтен номер: 1

Изготвяне на подробна проектна и тръжна документация за туристически пътища в Национален парк „Абердаре“ и Национален парк „Маунт Кения“
Предоставени услуги:
• Изготвяне на доклади по техническото проектиране, включително на технически доклад по проекта, отчет за вложените материали и технически чертежи;
• Изготвяне на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и на План за управление на околната среда (ПУОС) за инвестиционния проект;
• Разработване на подробна оценка на разходите за предвижданите строителни работи;
• Изготвяне на икономически анализ на предложения инвестиционен проект;
• Изработване на тръжно досие, в съответствие с правилата на Европейския фонд за развитие (ЕФР), за възлагането на договора за изпълнение на строителни работи.

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!