Проекти и Клиенти

През годините изминали след създаването на дружеството ние сме приключили успешно редица проекти за развитие за различни клиенти като:

• Европейската комисия;
• Световната банка;
• Европейската инвестиционна банка;
• Африканската банка за развитие;
• Международни консултантски компании;
• Европейската банка за възстановяване и развитие;
• Интер Американската Банка за Развитие
• Министерства и държавни агенции;
• Общини и местни органи на самоуправление;
• Частни инвеститори.

Нашите проекти имат глобален обхват, обхващащ повече от пет континента. Ние имаме успешно приключени проекти в Карибския басейн, регионите на държавите от Африка на юг от Сахара и на държавите от Близкия изток и Северна Африка (MENA), Източна Европа и държавите от ОНД, а така също и в Тихоокеанския басейн.

Сподели

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!