НОВ ДОГОВОР, ФИНАНСИРАН ОТ СВЕТОВНА БАНКА В КАРИБИТЕ

07.04.2023

Целите на ППМ са да предоставя кадастрални и топографски проучвания, геотехнически, архитектурни, инженерни и надзорни услуги за изготвяне на задания за проектиране, проекти, работни чертежи, количествено-стойностни сметки, тръжни документи и оценки на разходите за предложените (нови проекти) , рехабилитация, надграждане и разширение на избраните земеделски и горски съоръжения.

От консултантите се очаква да осигурят или разработят подходящи, специфични за обекта и рентабилни проекти за предложените (нови проекти), рехабилитация, надграждане и разширение на съоръжения и системи. Значителен акцент ще бъде поставен върху устойчивостта, устойчивостта и възобновяемата енергия и икономичността както при проектирането, така и при изграждането на съоръженията. Консултантите също така трябва да вземат предвид климата на страната и да са в съответствие с Министерството на синята и зелена икономика, земеделието и националната продоволствена сигурност и националните насоки за проектиране и изграждане на съоръжения за земеделие и гори.

Заданието се изпълнява в три етапа:

• Фаза 1: Посещения на всички обекти и извършване на проучвания на обекти, съоръжения, системи и услуги; изготвяне на задания за проектиране на всички избрани съоръжения.

• Фаза 2: Изготвяне на предварително предложение, включващо график за изпълнение на проекта през целия срок на проекта и предварителни проекти.

• Фаза 3: Представяне на окончателни проекти, конструктивни, MEP и работни чертежи, планиран месечен паричен поток за строителство, окончателен график за изпълнение и договорна документация. Оказване на помощ на MBGEANFS при подготовката и оценката на офертите

Последни новини

07.04.2023

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКТОРА НА ОТПАДЪЦИТЕ И АНГАЖИРАНЕ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ТУВАЛУ

ППМ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ТИХИЯ ОКЕАН ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКТОРА НА ОТПАДЪЦИТЕ И АНГАЖИРАНЕ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО в ТУВАЛУ

07.04.2023

ПРОЕКТ ЗА АВТОБУСИ СЪС СПГ (СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ) В БИШКЕК

ПРОЕКТ ЗА АВТОБУСИ СЪС СПГ (СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ) В БИШКЕК - ДОСТАВКА, ИНЖЕНЕРИНГ И ПОДДРЪЖКА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ

07.04.2023

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗАЕМ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЗБЕКИСТАН

ППМ СПЕЧЕЛИ НОВ 4 ГОДИПЕН ДОГОВОР С ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦНИОННА БАНКА В СЕКТОР ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗАЕМ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЗБЕКИСТАН

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!