Рамков договор в ЛОТ 1

22.06.2018

Наскоро ППМ получи друго голямо признание като устойчива консултантска компания, засвидетелствано й от Европейската комисия. На компанията бе възложен широкомащабен 2 + 2-годишен рамков договор за услуги с Европейската комисия в ЛОТ 1 - Целесъобразно управление на природните ресурси и устойчивост. Общият бюджет е на стойност от 125 000 000 евро. Услугите, които PPM ще предоставя на делегациите на ЕС в световен мащаб през следващите 4 години, ще се състоят от проучвания, идейни проекти, институционална подкрепа, мисии за мониторинг и оценка в различните технически области, обхванати от ЛОТ 1.

Последни новини

07.04.2023

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКТОРА НА ОТПАДЪЦИТЕ И АНГАЖИРАНЕ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ТУВАЛУ

ППМ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ТИХИЯ ОКЕАН ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКТОРА НА ОТПАДЪЦИТЕ И АНГАЖИРАНЕ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО в ТУВАЛУ

07.04.2023

ПРОЕКТ ЗА АВТОБУСИ СЪС СПГ (СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ) В БИШКЕК

ПРОЕКТ ЗА АВТОБУСИ СЪС СПГ (СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ) В БИШКЕК - ДОСТАВКА, ИНЖЕНЕРИНГ И ПОДДРЪЖКА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ

07.04.2023

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗАЕМ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЗБЕКИСТАН

ППМ СПЕЧЕЛИ НОВ 4 ГОДИПЕН ДОГОВОР С ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦНИОННА БАНКА В СЕКТОР ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗАЕМ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЗБЕКИСТАН

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!