ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗАЕМ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЗБЕКИСТАН

07.04.2023

Техническата помощ се изпълнява от консорциума, с водеща фирма ППМ, избран от ЕИБ в съответствие с приложимите правила и процедури на ЕИБ.

Целта на тази операция за техническа помощ е да подпомогне изпълнението на узбекистанския заем за енергийна ефективност, като същевременно допринесе за изграждането на капацитет и повишаване на осведомеността относно необходимостта от проекти за Енергийна ефективност и Възобновяема енергия в Узбекистан.

По-конкретно, целите на тази операция по техническа помощ са да развие, подобри капацитета и да предостави подкрепа на:

  •                      Звеното за координация на проекта ефективно и устойчиво да:

- управлява, координира и изпълнява заема на ЕИБ за енергийна ефективност на Узбекистан;

- повиши осведомеността в узбекското общество относно финансовите, икономическите и екологичните ползи, произтичащи от изпълнението на проекти за ЕЕ и ВЕ; и

- се координира ефективно с други институции, активни на пазара.

  •                      Финансовите посредници, за да им помогне да:

- популяризират и предлагат на пазара своето кредитиране за ЕЕ;

- избират и подготвят допустими подпроекти за финансиране; и

- управляват отчитането и изплащането на средствата.

  •                      крайните бенефициенти (КБ), за да им помогне да:

- подготвят и структурират подпроекти в съответствие с изискванията на кредиторите.

Последни новини

07.04.2023

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКТОРА НА ОТПАДЪЦИТЕ И АНГАЖИРАНЕ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ТУВАЛУ

ППМ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ТИХИЯ ОКЕАН ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКТОРА НА ОТПАДЪЦИТЕ И АНГАЖИРАНЕ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО в ТУВАЛУ

07.04.2023

ПРОЕКТ ЗА АВТОБУСИ СЪС СПГ (СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ) В БИШКЕК

ПРОЕКТ ЗА АВТОБУСИ СЪС СПГ (СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ) В БИШКЕК - ДОСТАВКА, ИНЖЕНЕРИНГ И ПОДДРЪЖКА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ

07.04.2023

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗАЕМ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЗБЕКИСТАН

ППМ СПЕЧЕЛИ НОВ 4 ГОДИПЕН ДОГОВОР С ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦНИОННА БАНКА В СЕКТОР ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗАЕМ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЗБЕКИСТАН

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!