ППМ спечели нов 4 годишен договор за Европейската Инвестиционна Банка в сектори Околна Среда и Енергетика

16.10.2020

Новият договор е на стойност 8 000 000 евро и включва услуги свързани с предпроектни проучвания и консултантски услуги в областта на инфраструктурни проекти в сектори, водоснабдяване третиране на отпадни води, управление на твърди битови отпадъци, контрол на наводнения, енергийна ефективност, топлофикация, когенерация на енергия и възобновяеми енергийни източници.

Последни новини

07.04.2023

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКТОРА НА ОТПАДЪЦИТЕ И АНГАЖИРАНЕ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ТУВАЛУ

ППМ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ТИХИЯ ОКЕАН ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКТОРА НА ОТПАДЪЦИТЕ И АНГАЖИРАНЕ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО в ТУВАЛУ

07.04.2023

ПРОЕКТ ЗА АВТОБУСИ СЪС СПГ (СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ) В БИШКЕК

ПРОЕКТ ЗА АВТОБУСИ СЪС СПГ (СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ) В БИШКЕК - ДОСТАВКА, ИНЖЕНЕРИНГ И ПОДДРЪЖКА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ

07.04.2023

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗАЕМ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЗБЕКИСТАН

ППМ СПЕЧЕЛИ НОВ 4 ГОДИПЕН ДОГОВОР С ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦНИОННА БАНКА В СЕКТОР ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗАЕМ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЗБЕКИСТАН

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!