ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКТОРА НА ОТПАДЪЦИТЕ И АНГАЖИРАНЕ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ТУВАЛУ

07.04.2023

Основна цел на проект ае да се справи с неблагоприятното въздействие върху околната среда, причинено от отпадъците, и да допринесе за устойчиво управление на отпадъците за подобрени икономически, социални, здравни и екологични ползи за народа на Тувалу и неговите бъдещи поколения, със значимо и подобрено участие на гражданското общество. Географският район, който е обхванат, е Тувалу; Фунафути и всички външни острови.

Целите на този договор са следните:

• Да предостави техническа подкрепа на Департамента за управление на отпадъците и други заинтересовани страни, за да подобри своите услуги за няколко потока отпадъци и да осигури по-чиста и по-здравословна среда за хората от Тувалу.

• Да предоставя качествени съвети и насоки на правителството и гражданското общество при участието на гражданското общество в прилагането на интегрираната политика и план за действие за отпадъците на Тувалу.

Последни новини

07.04.2023

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКТОРА НА ОТПАДЪЦИТЕ И АНГАЖИРАНЕ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ТУВАЛУ

ППМ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ТИХИЯ ОКЕАН ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКТОРА НА ОТПАДЪЦИТЕ И АНГАЖИРАНЕ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО в ТУВАЛУ

07.04.2023

ПРОЕКТ ЗА АВТОБУСИ СЪС СПГ (СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ) В БИШКЕК

ПРОЕКТ ЗА АВТОБУСИ СЪС СПГ (СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ) В БИШКЕК - ДОСТАВКА, ИНЖЕНЕРИНГ И ПОДДРЪЖКА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ

07.04.2023

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗАЕМ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЗБЕКИСТАН

ППМ СПЕЧЕЛИ НОВ 4 ГОДИПЕН ДОГОВОР С ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦНИОННА БАНКА В СЕКТОР ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗАЕМ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЗБЕКИСТАН

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!