Рамков договор в ЛОТ 1

22.06.2018

Наскоро ППМ получи друго голямо признание като устойчива консултантска компания, засвидетелствано й от Европейската комисия. На компанията бе възложен широкомащабен 2 + 2-годишен рамков договор за услуги с Европейската комисия в ЛОТ 1 - Целесъобразно управление на природните ресурси и устойчивост. Общият бюджет е на стойност от 125 000 000 евро. Услугите, които PPM ще предоставя на делегациите на ЕС в световен мащаб през следващите 4 години, ще се състоят от проучвания, идейни проекти, институционална подкрепа, мисии за мониторинг и оценка в различните технически области, обхванати от ЛОТ 1.

Последни новини

22.06.2018

ППМ ще предоставя услуги по два лота, финансирани от ЕИБ

ППМ беше одобрено от ЕИБ да предоставя услуги по ЛОТ 1 и ЛОТ 2

22.06.2018

Рамков договор в ЛОТ 1

Широкомащабен Рамков договор в ЛОТ 1 с ЕК

11.05.2018

ЕИБ проект - Транспорт

ЕИБ възложи на ППМ нов рамков договор в сектор Транспорт

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!