Европейската инвестиционна банка възложи отново нов договор на ППМ за Технически, екологичен и социален одит на строителството на разширението и рехабилитация на Големия Северен Път (Т2) в Замбия.

16.10.2020

Новият проект, включва консултантски и инженерни услуги свързани с независим контрол от страна на Консултанта, с който да се докладва изпълнението на ЕИБ и да се осигури, че то съответства на работния проект и на най-добрите практики в строителството на сходни обекти

Последни новини

07.09.2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

ППМ ООД получи подкрепа по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

27.03.2019

ППМ отваря нов офис в Киев

ППМ разширява дейността си и отваря нов офис

27.03.2019

Нов договор за изготвяне на идеен проект на сградата на ЕС в Прищина

ППМ спечели нов договор за реконструкция на офис сградата на ЕС

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!