Европейската Инвестиционна Банка възложи нов договор на ППМ за изготвяне на проучвания и консултантски услуги за публично частни партньорства, стартиращ от Октомври 2020

16.10.2020

Рамковият договор включва услуги за ППП проекти в секторите транспорт, водоснабдяване и отпадни води, енергетика, управление на отпадъци, здравеопазване, социална инфраструктура

Последни новини

07.09.2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

ППМ ООД получи подкрепа по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

27.03.2019

ППМ отваря нов офис в Киев

ППМ разширява дейността си и отваря нов офис

27.03.2019

Нов договор за изготвяне на идеен проект на сградата на ЕС в Прищина

ППМ спечели нов договор за реконструкция на офис сградата на ЕС

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!