ППМ спечели нов 4 годишен договор за Европейската Инвестиционна Банка в сектори Околна Среда и Енергетика

16.10.2020

Новият договор е на стойност 8 000 000 евро и включва услуги свързани с предпроектни проучвания и консултантски услуги в областта на инфраструктурни проекти в сектори, водоснабдяване третиране на отпадни води, управление на твърди битови отпадъци, контрол на наводнения, енергийна ефективност, топлофикация, когенерация на енергия и възобновяеми енергийни източници.

Последни новини

07.09.2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

ППМ ООД получи подкрепа по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

27.03.2019

ППМ отваря нов офис в Киев

ППМ разширява дейността си и отваря нов офис

27.03.2019

Нов договор за изготвяне на идеен проект на сградата на ЕС в Прищина

ППМ спечели нов договор за реконструкция на офис сградата на ЕС

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!