Екип

Дойчин Стоянов

Директор
Бизнес развитие и стратегии

dst@ppm.bg

Борислав Стоянов

Директор
Логистика и Операции

bst@ppm.bg

Венета Мишовска
Директор
Финанси и Администрация

vmsh@ppm.bg

Михаела Шумналиева
Архитект
Отдел „Архитектура и
Устройство на територията“

mch@ppm.bg

Марина Маринова
Архитект
Отдел „Архитектура и
Устройство на територията“

mmr@ppm.bg

Иван Абрашев
Транспортен Инженер
Отдел „Транспорт и мобилност“

iab@ppm.bg

 

 

 

 

 

Стефан Караиванов
Мениджър Проекти гр.Варна
Отдел „Околна среда“

skar@ppm.bg

 

Ахмед Ал-Махамид
Транспортен Инженер
Отдел „Транспорт и мобилност“

ame@ppm.bg

 

Камелия Тасева
Транспортен Инженер
Отдел „Транспорт и мобилност“

ksm@ppm.bg

 

Филип Малешевски
ВиК Инженер
Отдел „Околна среда“

fml@ppm.bg 

 

Христина Машева
ВиК Инженер
Отдел „Околна среда“

hmsh@ppm.bg

Николай Лоза
Архитект/Мениджър Проекти
Европа, Близкия Изток и Азиатски регион
Отдел „Бизнес развитие“,
Международни проекти

nlz@ppm.bg

 

Мина Граматикова
Мениджър Проекти,
Африкански, Карибски и
Тихоокеански регион
Отдел „Бизнес развитие“,
Международни проекти

mgr@ppm.bg

 

Стела Цонева
Мениджър Проекти, Рамкови договори
Отдел „Бизнес развитие“,
Международни проекти

sts@ppm.bg

 

Виктория Назар 
Асистент Проекти
Отдел „Бизнес развитие“, 
Български проекти

vnz@ppm.bg

 anna

Анна Стефанова
Асистент Проекти
Отдел „Бизнес развитие“,
Международни проекти

ast@ppm.bg

 

Владимир Русев
Асистент Проекти/Икономист
Отдел „Бизнес развитие“,
Международни проекти

vlr@ppm.bg

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Георги Мишовски
Администрация

gm@ppm.bg

 

 

 

Сподели

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!